Увеличиха бюджета за „Ново работно място 2015“
Фотография: retaildesignblog.net

Увеличиха бюджета за „Ново работно място 2015“

Поради изключително големия интерес към процедурата “Ново работно място 2015”, на 11 ноември Комитетът за наблюдение на ОП РЧР 2014-2020 взе решение за увеличаване на бюджета й от 40 на 100 млн. лв. Отново заради големия брой на получените проектни предложения и предварително обявените още два срока за прием, КН ОП РЧР реши след втория срок – този четвъртък, 19 ноември, процедурата да бъде прекратена.

Иначе в рамките на първия срок за кандидатстване – 14 септември 2015 г., са получени 1695 проектни предложения на обща стойност 286 000 000 лв., които в момента се оценяват за административно съответствие и допустимост.

Още новини