Стартира Подобряване на производствения капацитет в МСП
Фотография: hyundaimotorgroup.com

Обявиха за съгласуване „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Дългоочакваната от предприемачите процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ най-накрая стартира и целта й е да предостави инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предприятия, благодарение на която да се подобрят техните производствени процеси и капацитет, да се зaсили експортният им потенциал.

От процедурата нея ще могат да се възползват компаниите в следните сектори:

- Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства (като Производство на химични продукти, на лекарствени вещества и продукти, на компютърна и комуникационна техника, на електронни и оптични продукти и др.);

- Интензивни на знание услуги (Издателска дейност, Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност и др.);

- Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства (Производство на хранителни продукти, на напитки, на текстил и изделия от текстил, на облекло, на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, на мебели, на изделия от каучук и пластмаси, на метални изделия, без машини и оборудване и др.)

Обявени са 3 крайни срока за кандидатстване – в рамките един от тях ще се приемат проектни предложения само от кандидати с код на основна икономическа дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008) в една от гореспоменатите три групи сектори на икономическа дейност. Сроковете са следните:

- за нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства – 08 юли 2015 г., 23:59 ч.

- за високотехнологичните и средно високотехнологичните – 08 септември 2015 г., 23:59 ч.

- за интензивните на знание услуги - 09 ноември 2015 г., 23:59 ч.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 150 000 000 евро.

Минималният и максималният размер на проектите са: за микро предприятия между 100 000 и 500 000 лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за средни между 300 000 и 1 000 000 лв.

Предвидено е изцяло електронно подаване и оценка, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение ИСУН 2020.

Екипът ни може да Ви съдейства при подготовката, изпълнението и отчитането на Вашите проектни предложения!

Повече за условията на кандидатстване може да намерите тук.

Още новини