Последен прием по мярка 4.1. за модернизация на земеделските стопанства
Фотография: greenscapes.org

Последен прием по мярка 4.1. за модернизация на земеделските стопанства

Министерството на земеделието обяви сроковете за новия прием по една от най-атрактивните подмерки за земеделските стопани - "Инвестиции в земеделски стопанства", от Програмата за развитие на селските райони, тъй като това е последният прием по нея за програмния период, приключващ през 2020 г. Приемът на проекти ще започне на 26 октомври и ще продължи до 7 декември 2016 г. освен възможностите за инвестиции в модернизация, този път се обявява финансиране и за системи за напояване. Приемът ще стартира с целия наличен остатъчен бюджет, а именно 237 млн. евро

Лимити за стойността на проектите

Допустимите разходи на един проект по мярката за целия програмен период се промениха на 1 млн. евро (за проекти със строителство) и 500 хил. евро (за проекти само за техника), като се има предвид, че тези "тавани" са за стойността на инвестиционния проект, а не за безвъзмездната помощ. От министерството съветват да се обърне внимание на това, че трябва да се предвидят съответните средства за префинансиране на проектите, защото те ще получат гранта си след отчет на изпълнението. А максимума на субсидията е определен на 50 % от разходите по проекта, а в някои случаи, чрез допълнителни точки при класирането може да се увеличи най-много с 10% до максимум 60%.

За първи път се дава възможност да се кандидатства с проект, подаден в предишен прием на подмярката, стига да не са одобрявани или отхвърляни при разглеждането им от фонд „Земеделие”. Решението зависи от това дали проектът може да има повече шансове при промяна на бонус точките.

Северозападният район вече ще се разделя на три с различни бонуси, като областите Видин, Враца и Монтана получават най-висок брой точки. След тях е област Ловеч и накрая област Плевен.

Приоритет вече ще са фирмите, които са биологично сертифицирани и над 85% от инвестиционните разходи по проекта са свързани с биопроизводство.

Комбинирането на т. нар. чувствителни сектори, които са сектор "Плодове и зеленчуци", "Животновъдство" и "Етеричномаслени и медицински култури", също ще са с предимство.

Някой култури отпадат от приоритетния списък. Това са: орехи, лешници, бадеми, резене, шипка, лайка, маточина, мащерка, зелен грах, тиквите и кориандъра.

Бонус точки в този прием ще получат стопани, които имат минимум 5 души персонал за последните 3 години.

Друго приоритетно е проекти свързани със строителство или обновяване на сгради, както и на оборудването в тях, като се има предвид, че над 65% от инвестиционните разходи по проекта следва да са с тази цел.

Системите за напояване при над 85 % разходи свързани с хидромелиоративни дейности получават максимален брой допълнителни точки. В публикуваната наредба показва презумпция, че основно ще се финансират проекти за напояване на трайни насаждения, като едно от изискванията е договор за аренда на земята за минимум 6 години.

В предстоящия прием специфичното е, че при всички случаи се прилага доказателство за постигнат 8000 евро СПО (стандартен производствен обем) през предходната или настоящата стопанска година.

За по подробна информация „Приорити“ ООД е на ваше разположение! Може да разчитате на нас за съдействие в подготовката, управлението и отчитането на проекта!

Още новини