Започна обществено обсъждане на процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
Фотография: corporate-innovation.co

Започна обществено обсъждане на процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане Проекта на Насоките за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Приоритетна ос 1„Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма.

Основна цел на програмата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

За повече подробности относно сроковете за кандидатстване, допустимите кандидати, дейности и пр. – ще намерите тук.

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на проекта!

Още новини