Над 800 фирми са кандидатствали за „Подобряване на производствения капацитет“
Фотография: rasko.ru

Над 800 фирми са кандидатствали за „Подобряване на производствения капацитет“

Приключи приемът по първата отворена процедура – „Подобряване на производствения капацитет", от ОП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. Подадени са над 800 проекта от кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства. Оценката на проектните предложения стартира днес, а подписването на договорите с бенефициентите трябва да започне през декември.

Процедурата все още е отворена. Крайният срок за кандидатстване за микро, малки и средни предпирятия в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства, е 08 септември 2015 г.

Компаниите в областта на интензивните на знание услуги пък могат да подават своите проектни предложения до 9 ноември 2015 г.

Повече за порцедурата „Подобряване на производствения капацитет“ ще намерите тук

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на Вашите проекти!