Списък с отхвърлени проекти по Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“
Фотография: thinkpositivemag.com

Списък с отхвърлени проекти по Процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Публикуваха списък, включващ 86 от близо 700 проекта, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и допустимостта“ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Пълният списък на отпадналите кандидати на етап административна оценка, може да видите тук.

Още новини