Отварят процедура
Фотография: entrepreneur.com

Отварят процедура "Подкрепа за предприемачество"

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обяви прием на процедура BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество“ за стартиращи предприемачи, желаещи да развиват собствен бизнес и постигане на заетост чрез самонаемане.

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 5 000 000 лв.

Краен срок за представяне на проектното предложение е 05.04.2017 г. 17:30 часа.

Повече подробности относно условията на кандидатстване и размера на финансовата помощ ще намерите тук.

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на проекта!

Още новини