Ясен е бюджетът по оперативните програми за периода 2014-2020

Ясен е бюджетът по оперативните програми за периода 2014-2020

Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. беше изпратено по официален път на Европейската комисия. По този начин се поставя началото на официалните преговори за одобрението на документа от страна на ЕК. До три месеца от изпращането му ще бъдат представени по официален път и окончателните варианти на оперативните програми.

Споразумението определя приоритетите, които ще бъдат финансирани със средства от ЕС както и организацията за ефективното и ефикасно използване на Европейските структурни и инвестиционни фондове до 2020 г. Заложените в него основни области на интервенции са в синхрон с приоритетите по деветте програми, чрез които ще се усвояват Европейските структурни и инвестиционни фондове до 2020 г.

През програмния период 2014 - 2020 г. България ще разполага с ресурс от Европейския съюз в размер около 15 милиарда евро.

Подробно разпределение на финансовите средства от ЕС по оперативните програми за периода 2014-2020 г. може да видите тук.

Източник: www.eufunds.bg.

Още новини