Бюджетът на ПРСР 2014-2020 ще е над 2,9 млрд. евро
Фотография: winningcommunities.com

Бюджетът на ПРСР 2014-2020 ще е над 2,9 млрд. евро

Правителството одобри актуализиран проект на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, който ще служи за основа в преговорите с Европейската комисия.


Общият бюджет на ПРСР 2014-2020 е над 2,9 млрд. евро, от които 2,4 млрд. евро са предоставени на България от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.


Трите основни цели на Програмата са:
- повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското стопанство и хранителната промишленост;
- опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях;
- социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.


Програмата ще стартира официално не по-рано от месец юли, но ще бъде отворена в началото на месец март с Мярка 4,1 и Мярка 6.1 (Млад фермер).

Мярка 4,1. ще започне с индикативен бюджет в размер на 150 млн. лева в края на месец март, началото на април, а Млад фермер - в края на май или началото на юни с 35 млн. лв.


Източник: Фермер.БГ

Още новини