Резултати по процедура Насърчаване на предприемачеството

Резултати по процедура „Насърчаване на предприемачеството“

Петък /29.03/ късния следобед Управляващия орган на Оперативния програма „Иновации и Конкурентоспособност“ публикуваха списък на предложените за финансиране проектни предложения и списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране по първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ Наличния бюджет от близо 37 милиона лева е разпределен между 194 компании, като 36 от тях са в сектора на информационните технологии и комуникации. Пълен списък на одобрените проектни предложения може да видите тук.

Броят на проектните предложения отговарящи на всички условия на процедурата, но за които не достига бюджет за финансиране е 468. Ето и пълният списък на резервните проектни предложения, за които няма осигурено финансиране.

Малко по-рано същия ден бяха обявени и проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по втори краен срок за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“. 157 са фирмите отстранени на етап административна допустимост. Имената на фирмите и причините за тяхното отхвърляне може да видите тук.

Още новини