Финални резултати от предварителната оценка на проектите по мярка 6.4 в сектор  услуги и производство

Финални резултати от предварителната оценка на проектите по мярка 6.4 в сектор услуги и производство

ДФ „Земеделие“ публикува списъци с точките, които е получил всеки един кандидат в секторите услуги и производство, спрямо критериите за подбор по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г“. Резултатите са крайни и включват обработените жалби и възражения от страна на Управляващия орган.

Списъците разделени по вид на подпомаганата дейност, може да видите тук:

- Сектор производство;

- Сектор услуги

Кандидатите, оценени с не по-малко от 40 точки по критериите за подбор и представляващи до 130 % от бюджета ще бъдат разпределени за следващ етап от обработка. Предстой да минат проверка за допустимост на разходите, както и техническа и финансова оценка. Напомняме, че общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярка 6.4.1 за процедурата за услуги е 35 000 000,00 евро, а за производство – е 30 000 000,00 евро.

Още новини