Стартира приема на проекти по мярка 313, мярка 321 и мярка 322

Стартира приема на проекти по мярка 313, мярка 321 и мярка 322

Със заповеди от дата 27.08.2013 на изпълнителния директор на ДФЗ са опеределени следните периоди за прием на проекти:

 

  • Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“- 12.09.2013г.- 23.09.2013 г.
  • Мярка 321„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“- 09.09.2013- 20.09.2013 г.
  • Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“- 09.09.2013- 20.09.2013 г.

 

За повече информация относно условията за кандидатстване и финансирането по тези мерки, посетете секцията ни Финансиращи програми.

Още новини