Стартира програма Култура
Фотография: sofia-airport.bg

Стартира програма „Култура“

Програма „Култура“ на Столична община ще оценява на конкурсен принцип само онези проекти, които ще се осъществяват в рамките на общината. Избираме между 5 основни направления и 10 тематични програми. Целта на първото набиране на проектни предложения за 2015 г. е чрез финансираните дейности да се повиши художествената стойност на предлаганите културни продукти, да се увеличи разнообразието и динамиката в културния живот на столицата. Да се постави фокус върху обществено значими теми и проблеми, да се привлече участието на гражданите в културния живот, да се постигне дългосрочно културно и социално развитие на града.


Тематичните програми са „Сценични изкуства“, „Музикално-сценични изкуства“, „Визуални изкуства“, „Езиково многообразие, литература, издателска дейност и превод“, „Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни традиции на столицата“, „Външна и вътрешна мобилност“, „Културни партньорства и копродукции“, „Активно участие“, „Кино” и “София – творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО). Отбелязване на стогодишнината на българското кино.”


Програмата ще финансира до 80% от общите разходи, като сумите, които ще се отпускат за всяка една от програмите, варират между 75 000 и 320 000 лв., а максималните безвъзмездна помощ на проект, съответно между 5 000 и 150 000 лв.


Крайният срок за кандидатстване е 6 февруари 2015 г.


За повече подробности, посетете секцията ни Актуални програми.

Още новини