Стартира процедура за оборотен капитал в подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. по ОПИК
Фотография: syoursay.lismore.nsw.gov.au

Стартира процедура за оборотен капитал в подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. по ОПИК

От днес (понеделник 20.02.2021 г.) Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за отворен приема по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Допустими за кандидатстване са „малки“ предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (м/у 10 и 49 души персонал), с поне две приключили финансови години (2018 г. и 2019 г.) и реализирали оборот не по-малко от 500 000 лв. за 2019 г. Друго важно условие е фирмите да имат регистриран средноаритметичен спад на оборота от поне 20% за три месеца в периода от февруари 2020 г. до февруари 2021 г., спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и се очакваше да стартира още декември месец миналата година. Одобрените кандидати ще получат до 50 000 лв. безвъзмездна финансова помощ за покриване на оперативните си разходи.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15.03.2021 г.

Повече подробности относно условията за допустимост на кандидатите може да научите тук.

Ако процедура „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ представлява интерес за Вас, екипът на „Приорити Консултинг” ООД предлага:

- Безплатна предварителна оценка за допустимост;

- Подготовка на формуляр за кандидатстване и прилежащите декларации;

- Подготовка на финалните технически и финансови отчети и заявка за плащане.

За повече информация, свързана с предстоящите програми, етапите на подготовка на даден проект и подробна консултация, съобразена с вашите специфични нужди, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини