Измамите с еврофондове намаляват

Измамите с еврофондове намаляват

Европейската комисия отчете напредък в борбата с измамите с европейските фондове за 2013 г., но отбеляза, че страните трябва да полагат повече усилия за предотвратяването, разкриването и докладването им.

България също бележи успех в битката с нередностите, като случаите намаляват спрямо предходната година, както и наложените финансови санкции на страната ни. Но заради броя на регистрираните злоупотреби (общо 97), оставаме в Топ 3 на класацията. Водят ни Италия с 302 случая и Румъния със 109.

Финансовата вреда от нередностите е 9.4 млн. евро, което ни нарежда на девето място сред 27-те страни-членки. Първа е Италия с 68 млн. евро, следвана от Румъния с 36 млн. евро и Гърция с над 28 млн. евро.

Заради допуснатите нарушения миналата година България е наказана с 19 млн. евро при 30 млн. евро за 2012 г. Ирландия е единствената страна, която не е съобщила за подобни измами през 2013 г.

Според годишния доклад на ЕК за 2013 г. земеделските фондове у нас са най-проблемните. Повечето злоупотреби са по Програма за развитие на селските райони – общо 82 на стойност около 3 млн. евро, като още осем за близо 5.5 млн. евро са отчетени по вече приключилата предприсъединителна земеделска програма САПАРД.

Три четвърти от целия брой нередности в земеделието са регистрирани в България, Дания, Италия и Румъния. От ЕК обясняват причината за по-големия им брой у нас и в Румъния със засиления контрол от страна на националните органи. Иначе около една трета от всички злоупотреби със земеделските фондове в ЕС са свързани с фалшифициране и подправяне на документи.

Останалите констатирани измами у нас са със структурните и кохезионния фонд, като случаите са пет за 528 970 евро. Две са злоупотребите по Рибарската програма за 477 927 лв.

В тазгодишния доклад се представя и напредъкът на държавите при създаването на националните Координационни служби за борба с измамите, съгласно изискванията на новия регламент на ОЛАФ.

Целта на Координационните служби за борба с измамите е активно сътрудничество и обмен на информация с ОЛАФ. У нас тя се нарича АФКОС и е на подчинение на МВР.

Още новини