Спасителни  мерки срещу слабото усвояване на бюджета по рибарската програма

Спасителни мерки срещу слабото усвояване на бюджета по рибарската програма

Министерството на земеделието предлага спешни мерки за усвояването на бюджета по програма „Рибарство”, по който до момента са изплатени едва 33 %, или около 70 млн. лв., съобщиха от ведомството. За периода 2007 – 2013 г. общият ресурс по програмата бе в размер на 103 млн. евро. През 2012 г. комитетът за наблюдение на програмата реши да се приложи 40 % наддоговаряне по някои мерките по ос 2 и ос 3 от програмата.

Анализирайки изпълнението на програмата през годините, експертите са установили засилена тенденция за отлагане на изпълнението на одобрените инвестиции. Това навежда на мисълта, че броят на анулираните проекти ще бъде много над очакванията. С други думи, ще се освободи много по-голям ресурс, който ако не бъде пренасочен към други проекти, ще бъде изгубен.

Въпреки усилията на ведомството за превъзмогване на изоставането, анализът на агроведомството сочи, че към настоящия момент свободният ресурс, който може да се разпредели за нови проекти е на стойност 124,4 млн. лв., или около 60 % от бюджета на програмата. Затова с промените в постановлението се настоява да се отмени решението за наддоговаряне само по ограничен брой мерки, така че обхватът да важи за всички кандидати по програма „Рибарство”.

Предлага се средствата „да се поемат от неусвоения бюджет и намаленията по договорените средства в процеса на изпълнение на поетите ангажименти от крайните бенефициенти, след промяна на финансовия план. Конкретните суми за всеки прием на заявления за подпомагане да се определят след извършване на анализ с цел неразходване на средства за сметка на държавния бюджет.“

Източник: Farmer.bg

Още новини