Стартира процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”
Фотография: garson.bg

Стартира процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”

На 05.01.2017 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ открива процедура чрез подбор на проекти „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”, чийто прием ще приключи началото на 7 март 2017г. Общият бюджет на схемата е 30 млн. лв.

Инициативата ще насочена към фирми от производството и туризма. Идеята е през неактивния сезон фирмите от тези браншове да могат да обучат персонала си, а през натоварените с работа месеци да получат средства за разкриване на работни места.

По нея могат да кандидатстват работодатели самостоятелно или в партньорство с други работодатели или центрове за професионални обучения. Целта на схемата е предоставяне на възможност за повишаване уменията на неактивни и безработни лица в съответствие с актуалните нужди на бизнеса. Обученията следва да бъдат насочени към придобиване или повишаване на професионална квалификация и ключови компетентности ("Общуване на чужди езици"; "Дигитална компетентност"; "Обществени и граждански компетентности") на целевата група, като задължително ще бъде включването им в несубсидирана заетост при работодателя, който кандидатства.

Повече подробности относно условията за кандидатстване и размера на финансовата помощ ще намерите тук.

Още новини