ПОДПИСВА СЕ ФИНАНСОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НОВАТА ОП „ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“
Фотография: четвърта-власт.онлайн

ПОДПИСВА СЕ ФИНАНСОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НОВАТА ОП „ИНИЦИАТИВА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Днес 2 март (сряда) от 12:30 ч. в Гранитна зала на Министерски съвет ще се проведе Официалната церемония по подписване на споразумението.

Програмата цели подобряване на условията за кредитиране на малки и средни предприятия чрез използването на финансови инструменти и е разработена в съответствие с прилагането на Инициативата за МСП в Европа.

Бюджетът на новата оперативна програма е в размер на 102 млн. евро. България ще е третата държава в ЕС след Испания и Малта, която ще осигури ресурс за МСП чрез такива инструменти.

Министърът на икономиката Божидар Лукарски ще подпише финансово споразумение с Европейската комисия (ЕК), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ (ОПИМСП).

В присъствието на вицепремиера по еврофондовете и икономическа политика Томислав Дончев споразумението ще бъде подписано още от Главния директор на ГД „Регионална и градска политика“ г-н Валтер Дефа, от изпълнителния директор на ЕИФ г-н Пиер Луиджи Джилиберт и от Директор Дирекция „Централна и Южна Европа“ на ЕИБ г-жа Флавия Паланца.

Още новини