Програма за дигитализация на бизнес процесите в малки и средни предприятия ще стартират в края на 2019 г.
Фотография: smoowebdesign.com

Програма за дигитализация на бизнес процесите в малки и средни предприятия ще стартират в края на 2019 г.

Малки и средни предприятия ще могат да инвестират в дигитализация с помощта на европейски средства от Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/. Това потвърди заместник-министъра на икономиката Лилия Иванова, която участва в информационно събитие за изпълнение и възможностите по ОПИК, организирано от Бизнес Лейди Клуб.

„За края на годината сме предвидили една процедура, която да бъде обявена в рамките на приоритетна ос 2 на ОПИК и насочена към дигитализацията на МСП в размер на 60 млн. лева, като чрез нея считаме, че ще отговорим на съвременните тенденции за развитие на бизнес средата“, каза тя.

Според индикативна работна програма, процедура „Дигитализация на малки и средни предприятия“ се очаква да стартира ноември месец 2019 г., а приемът да продължи януари 2020 г. Допустими за кандидатстване ще бъдат микро, малки или средни предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в България, които имат минимум три приключили финансови години. Одобрените кандидати ще получат финансиране за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ системи и приложения за управление на бизнеса – ERP, CRM системи и др. Процентът на безвъзмездна финансова помощ е фиксиран на 70%, а максималната стойност, която може да получи един одобрен проект е в размер на 391 166 лева.

За повече информация, свързана с предстоящата програма, етапите на подготовка на проекта и подробна консултация, съобразена с вашите специфични нужди, може да се свържете с нашите експерти на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини