ДФ Земеделие забързва обработката на общински проекти

ДФ „Земеделие“ забързва обработката на общински проекти

Миналата седмица от ръководството на ДФ „Земеделие” – РА и Министерство на земеделието и храните (МЗХ) обещаха да скъсят максимално сроковете за съгласуване на всички общински търгове. Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков съобщи, че е изготвен доклад от близо 180 страници за състоянието на ДФЗ, в който са описани всички констатации на експертите от Фонда и който ще бъде предоставен на прокуратурата. По думите му са разгледани близо 3 593 документа, открити в стаите на изпълнителния директор и зам. изпълнителния директор.

Вече са одобрени над 80 тръжни процедури на общини и над 30 предстоящи обществени поръчки. Подписани са и десетки окончателни анекси към договори на общини, включително по Ос 4 – ЛИДЕР и са платени близо 15 млн. евро по ПРСР. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” - РА Атанас Добрев уточни, че са успели да подпишат 47 договора по мярка 121, повечето от които са на биостопанства. Екипът на фонд „Земеделие” е изплатил и 1,7 млн. лв. за реклама на наши продукти в чужбина по схемата „Промоционални програми”.

Всеки момент ще приключи и договарянето по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). По мярката вече има 690 проектa, които са на финален етап и с които ще се финализира обработката на всички проекти, подадени по време на приема през 2013 г. За да се намалят нарушенията и да има повече прозрачност, ДФЗ откри приемна за справки по ПРСР и директни плащания. Така есвен индивидуалните електронни справки на www.dfz.bg и www.prsr.bg земеделски производители, кметове на общини и представители на вероизповеданията ще имат възможността да получат допълнителна информация на място относно националните и европейските схеми на подпомагане и ПРСР.


Приемната се намира на първия етаж в сградата на ЦУ на ДФ „Земеделие” в София, кв. Павлово, бул. „Цар Борис III” 136, и е отворена от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.

ДФЗ обяви и горещи телефони за записване на предварителен час на кандидатите:


Относно схемите за Директни плащания – 02/ 81 87 162;
Общински проекти по ПРСР 2007-2013 – 02/ 81 87 600;
Частни проекти по ПРСР 2007-2013 – 02/ 81 87 399;
Местните инициативни групи – 02/ 81 87 217 и 02/ 81 87 237.

Още новини