Стартира процедура Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Фотография: www.accrumelb.com

Стартира процедура Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 откри приема по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Целта на програмата е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Допустими кандидати по схемата са средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (с над 50 човека персонал), които имат минимум две приключени финансови години (2018 и 2019 г.) и са реализирали оборот за 2019 г. от минимум 1 000 000 лв.

Одобрените кандидати ще могат да получат 100% безвъзмездно финансиране в размер м/у 30 000 лв. и 150 000 лв., което да използват за покриване на текущи разходи и нужди, като:

Кандидатстването ще се извършва изцяло по електронен път чрез подаване на формуляра за кандидатстване и придружителни документи през „Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България“ (ИСУН 2020).

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 16:30 часа на 24.08.2020 г.

Повече подробности относно условията на кандидатстване и размера на финансовата помощ ще намерите тук.

Ако процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ представлява интерес за Вас, екипът на „Приорити Консултинг” ООД предлага:

• Безплатна предварителна оценка за допустимост и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране;

• Подготовка на формуляр за кандидатстване и прилежащите декларации;

• Подготовка на финалните технически и финансови отчети и заявка за плащане на спечелил финансиране проект.


Свържете се с нас на телефон +359 888 807 322 или на mail:info@prioritybg.com

Още новини