Над 56 млн. евро по Европрограма
Фотография: travel-tourism.info

Над 56 млн. евро по Европрограма "Черноморски басейн 2014 - 2020"

България е сред 10-те държави, които могат да кандидатстват по Европейската програма "Черноморски басейн 2014 - 2020". Предстоящия старт на програмата се очаква края на годината. Отделени са над 56 млн. евро, които ще бъдат разпределени между партньорски проекти от най-малко три държави. Възможните кандидати са местни власти и неправителствени организации, а субсидията ще бъде разпределена между партньорски проекти от най-малко три държави.

Освен през настоящата година втори прием на проекти ще бъде отворен и през 2018 г. според правилата на програмата.

Какво се финансира

Одобрената от ЕК през миналата година програма "Черноморски басейн" ще финансира съвместни инициативи за насърчаване на бизнеса и предприемачеството в няколко различни области. Така например едната цел е насърчаване на туризма, като например са допустими проекти за пускане на пазара на съвместни туристически продукти от няколко държави в региона. Ще се насърчават още черноморски проекти за подкрепа на търговията, селското стопанство и екологията според приоритетите на програмата.

Възможните кандидати от страната са местни власти и неправителствени организации от Североизточна и Югоизточна България, а партньорите могат да бъдат от Румъния, Русия, Украйна, Турция, Грузия, Молдова, Азербайджан, Армения и Гърция. Програмата се финансира от Европейския фонд за регионално развитие, европейските инструменти за съседство и за предприсъединителна помощ, както и национално съфинансиране от държавите. Според правилата за българските участници в проекти е осигурено национално съфинансиране от 8% от държавния бюджет.

Още новини