Излезе Проектът на Насоките за кандидатстване по Процедура „Добри и безопасни условия на труд“
Фотография: capitalistcreations.com

Излезе Проектът на Насоките за кандидатстване по Процедура „Добри и безопасни условия на труд“

Добрата новина е, че за разлика от предишния програмен период, през този представителите на бизнеса ще могат да кандидатстват за финансиране едновременно както за подобряване условията на труд, така и за повишаване географската мобилност на служителите (бившата процедура „На път“). Като за микро, малките и средни компании финансирането ще е на 100%.

Управляващият орган публикува за обществено обсъждане Проект на Насоките за кандидатстване по Процедура „Добри и безопасни условия на труд“ – подробности относно предварително обявените критерии за допустимостта на кандидатите, дейностите, разходите и пр. са качени тук.

Крайният срок за подаване на проектни предложения (чрез електронната система ИСУН 2020, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) ще е 01.03.2016 г., а окончателният вариант на Насоките за кандидатстване се очаква да излезе през януари догодина.

„Приорити“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на проекта!

Още новини