На 14 април започва приемът на заявления по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Приемът на проектни предложения по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 стартира на 14 април с отварянето на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи”.

Бюджетът, който ще бъде отпуснат, е в размер на 150 000 000 евро.

Крайният срок за подаване на заявления, свързани само с инвестиции за закупуване на земеделска техника, е 18.05.2015 г. За онези, които включват инвестиции, различни от закупуването на земеделска техника (като строително-монтажни работи, трайни насаждения и др.) или комбинация от двете възможности, срокът изтича на 08.06.2015 г.

Допустими са инвестиции в техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата като: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини /силажокомбайни, зърнокомбайни и др. / и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.

В рамките на първия прием по подмярка 4.1 няма да се подпомагат разходи, свързани с напояване и отводняване, разходи по проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти.

Повече за условията на кандидатстване може да намерите тук.

Екипът ни може да Ви съдейства при подготовката, изпълнението и отчитането на Вашите проектни предложения!

Още новини