Стартира приемът на проекти за инвестиции в аквакултурни стопанства по програмата за морско дело и рибарство
Фотография: alo.bg

Стартира приемът на проекти за инвестиции в аквакултурни стопанства по програмата за морско дело и рибарство

Започна приемът на дългоочакваната мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ по Програмата за морско дело и рибарство. Това е най-атрактивната мярка за всички собственици на водоеми и аквакултурни стопанства.

Процедурата е насочена към изграждане на нови или модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства. Сред допустимите дейности са производството на зарибителен материал, увеличаване на асортимента от производството, подобряване на производствените характеристики на водоема, закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници, намаляване на използваното количество вода и химикали, увеличаване на енергийната ефективност и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности, включително риболовен туризъм. Ще се насърчава и въвеждането на затворени рециркулационни системи, в които се свежда до минимум потреблението на вода.

Процедурата е насочена към изграждане на нови или модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства. Сред допустимите дейности са производството на зарибителен материал, увеличаване на асортимента от производството, подобряване на производствените характеристики на водоема, закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници, намаляване на използваното количество вода и химикали, увеличаване на енергийната ефективност и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности, включително риболовен туризъм. Ще се насърчава и въвеждането на затворени рециркулационни системи, в които се свежда до минимум потреблението на вода.

Допустими ще бъдат разходи за:

• за строително-монтажни работи /СМР/;
• за закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция;
• за специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни колички и хладилни контейнери);
• за закупуване на софтуер;
• за обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в аквакултурните стопанства;
• за транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството;
• за сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта;
• за диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

Крайният срок за изпращане на проектните предложения е 25 май 2017 г.

Повече подробности относно условията на кандидатстване и размера на финансовата помощ ще намерите тук.

„Приорити Консултинг“ ООД може да Ви съдейства в подготовката, управлението и отчитането на проекта!

Още новини