925 проекта подадени по подмярка 7.2 ”Инвестиции в малка по мащаби инфраструктура“
Фотография: static.moydom.ru

925 проекта подадени по подмярка 7.2 ”Инвестиции в малка по мащаби инфраструктура“

Държавен фонд „Земеделие“ съобщи, че са подадени 925 проекта по подмярка 7.2 ”Инвестиции в малка по мащаби инфраструктура“ по ПРСР 2014-2020г. и те надвишават 2 млрд. лв. Това е първи прием по тази мярка в настоящия програмен период и общата стойност на подадените проекти е над три пъти по-голяма от планирания бюджет по мярката, който е 670 млн. лв.

Разпределението на проектите спрямо обхвата на дейността е:

Строителство и ремонт на улици и тротоари са приети 204 проекта за над 378 млн. лв. Средната стойност за проект е 1,8 млн. лв.

Строителство и ремонт на общински пътища: 188 заявления за над 941 млн. лв. Средна стойност, близо 5 млн. лв.

Изграждане и подновяване на водоснабдителни системи в селски общини с по-малко от 2 хил. жители: 113 проекта за над 546 млн. лв. Средна стойност на един проект 4,8 млн. лв.

Социална инфраструктура и извеждане на деца от социалните домове: 13 проекта за 32 млн. лв.

Култура: 325 проекта за над 107 млн. лв. Средна стойност за проект: 330 286 лв.

Общински училища и детски градини: 82 заявления на стойност 106 млн. лв.

Заявленията ще се класират според получените при оценката точки.

Още новини