Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) отбелязва своя 10 годишен юбилей!

Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) отбелязва своя 10 годишен юбилей!

На 11.11.2019 г. Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) отбелязва своя 10 годишен юбилей!

През 2009г. една от първите консултантски компании по европейско финансиране покани най-големия си конкурент да основат сдружение на евроконсултантите, за взаимопомощ и в помощ на държавата в усвояването на европейските пари. В незрялото и грубо конкурентно общество, което България беше тогава, такова начинание звучеше екзотично и дори обречено.

11 компании влязоха в него, без да се познават помежду си, водени най-вече от желанието да споделят недоволството от бавно функциониращата, произвеждаща непрекъснати грешки и неуредици, администрация на европейските фондове тогава. Никой от основателите нямаше ясна визия, нито вяра какво и как едно сдружение може да промени в едва прохождащия, огромен и изключително сложен механизъм на управление на европейските пари.

Днес, въпреки честата разруха предизвикана от политически интереси, държавата управлява много по-успешно и организирано европейските фондове, отколкото основателите на БАКЕП можеха да си представят, дори и в най-смелите си мечти. Не можеха и да мечтаят за ролята, която БАКЕП извоюва и изигра по този труден път: 39 от най-уважаваните консултантски компании и независими експерти като членове, 155 срещи с управителните органи на оперативните програми, 331 становища по управлението и планирането им, членство в 47 Комитета за Наблюдение и Работни групи, 190 статии и интервюта в медии........

За десет години БАКЕП стана един от най-разпознаваемите и несменяеми партньори на администрацията управляваща европейските фондове, независимо от честите политически смени и деструктивна политическа намеса. Такава роля се изгражда чрез последователна, праволинейна защита единствено на дългосрочен и обществен интерес, без съобразяване с конюктура, без борба за моментна, индивидуална печалба.

„ПРИОРИТИ КОНСУЛТИНГ“ е пълноправен член на БАКЕП от 2014 г.

Източник: bakep.org

Още новини