Пламен Пенчев

Пламен Пенчев

Пламен Пенчев e магистър по специалност „Стопанско управление“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Завършил е European Project Management Certificate Programe в Американския колеж в София. С 15 годишен опит в сферата на разработването и управление на европейски проекти. Отговаря за цялостната организация на работния процес и проследяване на напредъка на проектите в отдела. Представлява дружеството в работните срещи на БАКЕП и в преговорите с клиентите. Участва пряко в административното управление на проекти, като част от екипа по организация и управление.