Пламен Пенчев

Пламен Пенчев

Пламен Пенчев e магистър по специалност „Стопанско управление“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Завършил е European Project Management Certificate Programe в Американския колеж в София. Има 8 годишен опит в сферата на разработването и управление на европейски проекти и обществени поръчки. Автор е на над двадесет одобрени проекта по ПРСР и ОПК, отделно е участвал и продължава да участва в управлението и администрирането на десетки проекти, финансирани от Европейския съюз.