Елена Милушева

Елена Милушева

Елена Милушева е бакалавър „Стопанско управление“ и магистър по специалност „Икономика на човешките ресурси“ в УНСС.

От 3 години е в сферата на подготовка и разработване на проектни предложения, финансирани от Европейския съюз и управлението им. През тези години е събрала опит в управление и успешно отчитане на проекти по Програма за развитие на селските райони 2007-2013, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и разработване на документация по обществени поръчки и последващо им одобрение.

Последната година опита й е концентриран върху Програмите за трансгранично сътрудничество с цел подобряване на взаимоотношенията и конкурентоспособността на трансграничните региони