Изчисляване на икономическия размер на земеделско стопанство – Стандартен производствен обем (СПО)

Код по наредба №3 Видове култури и категории животни м.ед. Необходими дка/ глави за
2 000 СПО
Необходими дка / глави за
8 000 СПО
3001 Обикновена (мека) пшеница дка 35 138
3002 Твърда пшеница дка 35 140
3003 Ечемик дка 39 156
3004 Ръж дка 72 289
3005 Тритикале дка 45 179
3006 Овес дка 73 291
3007 Царевица за зърно дка 27 109
3008 Сорго дка 55 219
3009 Просо дка 92 367
3010 Ориз дка 15 58
3109 Други зърнени култури – ……………………….. дка 77 308
3011 Тютюн дка 6 23
3012 Хмел дка 4 15
3013 Захарно цвекло дка 175 702
3015 Памук дка 50 200
3016 Лен дка 57 230
3017 Коноп дка 57 230
3018 Слънчоглед дка 36 142
3019 Рапица дка 25 100
3020 Соя дка 40 161
3021 Фъстъци дка 28 113
3119 Други технически култури – ……………….. дка 28 113
3023 Маслодайна роза дка 8 34
3024 Кориандър дка 57 229
3025 Анасон дка
3026 Резене дка
3027 Лавандула дка 24 95
3028 Салвия дка
3029 Мента дка
3030 Валериана дка
3032 Фасул дка 18 71
3033 Грах дка 40 158
3035 Леща дка 42 167
3036 Нахут дка 38 152
3139 Други протеинодайни култури – ………………. дка
3037 Царевица за силаж дка 36 144
3096 Фий дка 21 84
3149 Фуражни зеленчуци дка
3040 Люцерна дка 45 179
3041 Естествени ливади дка 112 449
3159 Други фуражни култури – ……………………… дка 42 167
3042 Картофи дка 6 24
3048 Домати – открито производство дка 2,4 9,7
30481 дка
30482 Домати – оранжерийни дка 0,5 2,1
3050 Краставици – открито производство дка 3 13
30501 дка
30502 Краставици – оранжерийни дка 0,32 1,3
3052 Пипер – открито производство дка 4 17
30521 дка
30522 Пипер – оранжерийни дка
3053 Зелен фасул дка 10 40
3054 Зелен грах дка 11 45
3058 Тикви дка 4 18
3059 Дини дка 7 29
3060 Пъпеши дка 4 17
3169 Други зеленчуци – ………………………………… дка 4 14
3068 Семкови овощни видове (ябълка, круша, дюля и др.) дка 4 16
3069 Костилкови овощни видове (череша, вишна, праскова, кайсия и др.) дка 3 11
3070 Черупкови овощни видове ( орех, лещник, бадем, кестени и др.) дка 56 226
3071 Ягодоплодни овощни видове (ягода, малина, къпина, френско грозде, арония и др.) дка 5,2 20,9
3072 дка 39 155
3074 дка 8 34
3075 дка 11 46
3077 дка 17 69
3179 Други овощни видове – ………………………….. дка 14 55
3082 Ягоди -отиват в графа ягодоплодни дка
3083 Малини – отиват в графа ягодоплодни дка
3189 Други ягодоплодни – …………………………….. дка 7 27
3078 Орехи – отиват в графа черупкови дка
3079 Бадеми – отиват към графа черупкови дка
3080 Лешници- отиват към графа черупкови дка
3081 Кестени – отиват към графа черупкови дка
3089 Лозя — десертни дка 14 57
3090 Лозя — винени дка 18 71
3091 Цветя-за рязан цвят дка
3092 Цветя –луковични растения дка
3093 Цветя – саксийни дка
3200 Цветя – оранжерийни дка
3199 Производство на семена / посадъчен материал дка
3201 Разсадници за трайни насаждения дка 2 6
3095 Други (угари/други) дка
3094 Гъби м² 10 41
4100 Говеда и биволи – общо бр.
4101 Телета и малачета до 1 г. бр. 8 33
4102 Говеда и биволи над 1 г. за угояване бр. 19 77
4103 Говеда и биволи над 1 г. за разплод и бременни юници бр. 6 24
4104 Млечни крави и биволици бр. 2 8
4105 Крави от месодайни породи бр. 10 41
4007 Овце—общо бр. 27 107
4008 и 4106 Овце—млечни и Овце-месодайни бр. 27 110
….. Други овце (Разликата между общия брой на овцете по код 4007 и броя на месодайните и млечните овце по кодове 4008 и 4106) бр. 24 98
4010 Кози—общо бр. 23 93
4011 Кози—майки бр. 22 86
4107 Други кози бр. 36 145
4013 Свине—общо бр.
4014 Свине—майки бр. 2 9
4108 Прасенца под 45 дни бр. 7 29
4109 Други свине бр. 10 40
4016 Птици—общо бр.
4017 Кокошки—носачки бр. 133 533
4110 Бройлери бр. 200 800
4019 Пуйки бр. 28 111
4020 Гъски бр.
4021 Патици бр. 49 195
4023 Щрауси – общо бр.
Щрауси отглеждани за яйца бр.
Щрауси отглеждани за месо бр. 5 18
4022+4111 Пъдпъдъци и други птици бр.
4024 Зайци—общо бр.
4031 Зайкини—майки бр. 13 53
4025 Коне и други еднокопитни бр.
4027 Пчелни семейства бр. 31 125
4029 Буби—кутийки бубено семе бр.
4030 Други
4030 От които: Калифорнийски червеи м²
4030 От които: Охлюви м²