Нови условия за кандидатите по процедура „Насърчаване на предприемачеството“
Нови условия за кандидатите по процедура Насърчаване на предприемачеството

Нови условия за кандидатите по процедура „Насърчаване на предприемачеството“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедурата за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“. Целта на програмата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

Процедурата е пусната за втори път за обществено обсъждане, след нанесени промени в насоките за кандидатстване. Очаква се след края на публичното обсъждане и приемане на финален вариант на документацията, процедурата да бъде обявена средата на месец Януари 2018 г. и бенефициентите да имат възможност да подават своите проектни предложения.

Основните промени, които са извършени след първоначалното публично обсъждане на насоките, се изразяват в следното:

  • Максималния размер на средствата, които един проект може да получи се намаля от 200 000 евро на 200 000 лева;
  • Процентът на безвъзмездната финансова помощ се намалява от 90% на 80%;
  • Като условие за допустимост се създава допълнително изискване, което се отнася до размера на собствения капитал на кандидат-бенефициента. За да бъде допустим кандидата, фирмата трябва да притежава собствен капитал в размер от минимум 20% от размера на разходите, за които се кандидатства. (Например: Ако се кандидатства с проект за 100 000 лева, размера на капитала на кандидата трябва да бъде 20 000 лева, за да бъде допустим);

Подробно разписани условия за кандидатстване, допустимите дейности и разходи, може да видите тук

За повече информация свързана с етапите на подготовка на проекта и подробна консултация съобразена с вашите специфични нужди, може да се свържете с нашите експерти на телефон 0888 807 322, 02/944 72 23 или на e-mail:info@prioritybg.com

Още новини