23.05.2018
Важни решения от шесто официално заседание на ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Важни решения от шесто официално заседание на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 17 май 2018 г. в Гранитна зала на Министерския съвет се проведе Шестото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. (ОПИК).
Цялата статия тук