01.04.2019
Резултати по процедура Насърчаване на предприемачеството

Резултати по процедура „Насърчаване на предприемачеството“

Петък /29.03/ късния следобед Управляващия орган на Оперативния програма „Иновации и Конкурентоспособност“ публикуваха списък на предложените за финансиране проектни предложения
Цялата статия тук