17.07.2018
Мярка 6.4 Инвестиции в неземеделски дейности – допустими дейности, срокове за кандидатстване и финансови условия

Мярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“ – допустими дейности, срокове за кандидатстване и финансови условия

В края на миналата седмица /13.07/ приключи общественото обсъждане на публикуваните по рано от “Министерство на земеделието и храните” насоки за кандидатстване и управление по мярка 6.4 „Инвестиции в неземеделски дейности“.
Цялата статия тук