19.10.2020
Станаха ясни условията за кандидатстване  по процедура за подбор на проекти „
Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Станаха ясни условията за кандидатстване по процедура за подбор на проекти „ Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) публикува за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“.
Цялата статия тук