14.07.2020
Стартира процедура Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Стартира процедура Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 откри приема по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Цялата статия тук