15.02.2018
Стартира приемът мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020.

Стартира приемът мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020.

От 14 февруари, стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020. Новото за всички кандидати по “Програма за развитие на селските райони“, ще бъде въведения и от Държавен фонд „Земеделие” електронен прием на проектни предложение през Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН).
Цялата статия тук