15.03.2017
Подмярка 4.2 – промени през прием 2017.  Кой ще получи финансиране?

Подмярка 4.2 – промени през прием 2017. Кой ще получи финансиране?

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ или по-позната като мярката за преработка по ПРСР е на прага да отвори прием на проекти предложения с целия остатъчен бюджет, най-вероятно за последен път през този програмен период.
Цялата статия тук