22.02.2021
Стартира процедура за оборотен капитал в подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. по ОПИК

Стартира процедура за оборотен капитал в подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 000 лв. по ОПИК

От днес (понеделник 20.02.2021 г.) Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за отворен приема по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Цялата статия тук