26.04.2017
Предстои да стартира процедура Разработване на продуктови и производствени иновации по ОПИК

Предстои да стартира процедура Разработване на продуктови и производствени иновации по ОПИК

Процедурата „Разработване на продуктови и производствени иновации по ОПИК е в процес на обществено и обсъждане и в рамките на следващите няколко седмици предстои да стартира.
Цялата статия тук