22.11.2019
Важни решения от деветото официално заседание на Комитета за наблюдение ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

Важни решения от деветото официално заседание на Комитета за наблюдение ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

На 19 ноември 2019 г. в Резиденция „Бояна“, гр. София, се проведе Деветото официално заседание на Комитета за наблюдение (КН) на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК).
Цялата статия тук