22.10.2019
Процедура Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия е публикувана за обществено обсъждане

Процедура „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“ е публикувана за обществено обсъждане

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти
Цялата статия тук