23.09.2018
Стартира общественото обсъждане по процедура Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия

Стартира общественото обсъждане по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

Управляващият орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия.
Цялата статия тук