08.01.2021
Допълнителен ресурс по процедура Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на ОПИК

Допълнителен ресурс по процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК

Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) работи в посока да бъдат финансирани всички одобрени проектни предложения по процедура ...
Цялата статия тук