19.03.2021
8 мерки ще стартират по Програма за развитие на селските райони през 2021 г.

8 мерки ще стартират по Програма за развитие на селските райони през 2021 г.

„Министерство на земеделието, храните и горите“ гласува и одобри „Индикативната годишна работна програма“, където са разписани всички мерки, който ще бъдат отворени за кандидатстване през 2021 г. по „Програма за развитие на селските райони“ (ПРСР).
Цялата статия тук