14.02.2020
Стартира процедура Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Стартира процедура Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия

Управляващият орган на Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 откри приема по процедура BG16RFOP002-1.022 Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия.
Цялата статия тук