09.03.2020
ОП Иновации и Конкурентоспособност обявиха процедура Дигитализация на малките и средни предприятия за обществено обсъждане

ОП „Иновации и Конкурентоспособност“ обявиха процедура „Дигитализация на малките и средни предприятия“ за обществено обсъждане

Управляващият орган на ОПИК обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.067 Дигитализация на малките и средни предприятия.
Цялата статия тук