29.06.2017
СТАРТИРА  ПРОЦЕДУРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ

СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ"

На 28.06.2017 година Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ обяви официалния старт на процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“.
Цялата статия тук