Изготвяне на тръжна документация

Нашият екип Ви предлага изработване на пълна пакетна документация за възложители на обществени поръчки съгласно чл. 5 от ЗОП и бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ, възложители по смисъла на ПМС 160 и ЗУСЕСИФ.

Ние можем:

Да определим законосъобразния вид процедура, съгласно праговете на приложимите нормативни актове
Да подготвим пълен пакет от документи за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП, ПМС 118, ПМС 160
Да осъществим юридически консултации и помощ при изготвяне на писма, запитвания или друга кореспонденция относно процедурата
Да осъществим техническа помощ при провеждане на процедурата в електронните портали на ЦАИС и ИСУН

Свържете с нас