Проектантски услуги

В случай че кандидатства за финансиране на строителни дейности, към комплекта проектни документи кандидатът трябва да представи и разработен технически проект във връзка с планираното строителство. Ако все още не сте избрали своя проектант, ние ще Ви осигурим и тази услуга. И по-конкретно:

Проектиране на туристически обекти като вили, къщи за гости, хотели и други
Проектиране на фотоволтаични централи
Проектиране на промишлени сгради
Проектиране на животновъдни ферми
Ландшафтно проектиране

Свържете с нас