Списък с районите за планиране в България и областите попадащи в тях

Район за планиране Области
Северозападен Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч
Северен централен Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра
Североизточен Варна, Добрич, Шумен, Търговище
Югоизточен Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора
Южен централен Пловдив, Хасково, Пазарджик, Смолян, Кърджали
Югозападен София град, София област, Благоевград, Перник, Кюстендил


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com