EAC/S22/2013

EAC/S22/2013: Подкрепа за транснационално разпространение на европейски филми – Схема за „селективно подпомагане на киното”
Основна цел на програмата:
Подкрепа на киноразпространението чрез транснационален маркетинг, изграждане на „отличителни марки”, разпространение и показване на аудио-визуални творби.
Кой може да кандидатства:
  • Европейски кинодистрибутори
Какво финансира програмата:
  • Кампании за разпространение на филми от други европейски държави
  • Създаване на системи за подкрепа на разпространението на филми от други европейски държави
Размер на финансовата помощ:
От 2 800 до 150 000 евро
Срокове за кандидатстване:
1) до 28.02.2014 г.
2) до 02.07.2014 г.