EAC/S30/2013

EAC/S30/2013: Подкрепа за разработването на отделни проекти и пакетно финансиране (slate funding)
Основна цел на програмата:
Засилване на капацитета на операторите в аудио-визуалната сфера да разработват европейски аудио-визуални произведения с потенциал за разпространение в Съюза и извън него и улесняването на европейските и международните съвместни продукции, включително с телевизионни разпространители.
Кой може да кандидатства:
  • Европейски дружества, чиито дейности допринасят за постигането на целите на програмата и по-специално към независими продуцентски компании.
Какво финансира програмата:
  • Разработване на европейски аудио-визуални произведения, по-специално филми и телевизионни произведения, като игрални филми, документални филми, детски и анимационни филми, както и интерактивни произведения, като видеоигри и мултимедийни продукти, притежаващи увеличен потенциал за трансгранично разпространение;
  • Дейности, насочени към подкрепа на европейските аудио-визуални продуцентски компании, и по-специално независимите продуцентски компании, с оглед на улесняването на европейските и международните съвместни продукции на аудио-визуални произведения, включително телевизионни произведения.
Процент на финансовата помощ:
До 50% от допустимите разходи по проекта
Размер на финансовата помощ:
Максималната, еднократна финансова помощ за отделен проект е: - 60 000 евро за анимационни филми;
- 25 000 евро за творчески документални филми;
- 50 000 евро за игрални филми, ако изчисления бюджет на продукцията е равен на/надвишава 1.5 млн. евро;
- 30 000 евро за игрални филми, ако изчисления бюджет на продукцията е под 1,5 млн. евро.
Максималния размер на финансовата помощ за пакетно финансиране е от 70 000 до 200 000 евро
Срокове за кандидатстване:
За отделен проект - до 28 Февруари 2014 г. или до 06 Юни 2014 г.
За пакетно финансиране – до 28 Март 2014 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com