EAC/S24/2013

EAC/S24/2013: Подкрепа на телевизионни програми на европейски аудио-визуални произведения
Основна цел на програмата:
Засилване на капацитета на операторите в аудио-визуалната сфера да разработват европейски аудио-визуални произведения с потенциал за разпространение в Съюза и извън него и улесняването на европейските и международните съвместни продукции, включително с телевизионни разпространители.
Кой може да кандидатства:
  • Независими европейски аудио-визуални продуцентски компании
Какво финансира програмата:
  • Разработване на европейски аудио-визуални произведения, по-специално филми и телевизионни произведения, като игрални филми, документални филми, детски и анимационни филми, както и интерактивни произведения, като видеоигри и мултимедийни продукти, притежаващи увеличен потенциал за трансгранично разпространение;
  • Дейности, насочени към подкрепа на европейските аудио-визуални продуцентски компании, и по-специално независимите продуцентски компании, с оглед на улесняването на европейските и международните съвместни продукции на аудио-визуални произведения, включително телевизионни произведения.
Процент на финансовата помощ:
- Игрални и анимационни произведения – до 12,5%
- Документални филми – до 20%
Размер на финансовата помощ:
- Игрални и анимационни произведения – до 500 000 евро
- Телевизионни серийни филми с бюджет на продукцията – 10 000 000 евро – до 1 000 000 евро
- Документални филми – до 300 000 евро
Срокове за кандидатстване:
1) до 28 Февруари 2014 г.
2) до 13.Юни 2014 г.


Свържете с нашите експерти за безплатна предварителна оценка за допустимост на вашата компания и анализ на шансовете ви да спечелите финансиране на телефон +359 888 807 322 или на e-mail:info@prioritybg.com