Проектантски услуги

В случай че кандидатства за финансиране на строителни дейности, към комплекта проектни документи кандидатът трябва да представи и разработен технически проект във връзка с планираното строителство. Ако все още не сте избрали своя проектант, ние ще Ви осигурим и тази услуга. И по-конкретно:

  • Проектиране на туристически обекти като вили, къщи за гости, хотели и други;
  • Проектиране на фотоволтаични централи;
  • Проектиране на промишлени сгради;
  • Проектиране на животновъдни ферми;
  • Ландшафтно проектиране.

Свържете с нас