Подготовка на проекти

Нашите експерти ще Ви ориентират в изискванията и условията на избраната програма, ще подготвят проектните формуляри и ще Ви съдействат при събирането на необходимите документи.

Ние можем:

  • да опишем етапите, през които трябва да преминете при кандидатстване;
  • да Ви предоставим основните документи за кандидатстване – бизнес план, формуляри, заявления, предпроектни проучвания;
  • да Ви консултираме относно предстоящите видове разходи и дейности, които трябва да се заложат;
  • да попълним необходимите документи, според изискванията;
  • да Ви предоставим списък с прилежащите документи, които трябва да подготвите;
  • да представляваме кандидатите пред органите на съответната програма и да съдействаме по време на цялата процедура – от изготвянето на проекта до неговото одобрение и изплащане на финансовата помощ.

Свържете с нас