Списък с районите за планиране в България и областите попадащи в тях

Район за планиране Области
Северозападен Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч
Северен централен Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Силистра
Североизточен Варна, Добрич, Шумен, Търговище
Югоизточен Бургас, Сливен, Ямбол, Стара Загора
Южен централен Пловдив, Хасково, Пазарджик, Смолян, Кърджали
Югозападен София град, София област, Благоевград, Перник, Кюстендил