Приорити ООД и Българската асоциация на консултантите по европейски програми

„Приорити“ ООД и „Българската асоциация на консултантите по европейски програми“

На 21.01.2014 г. „Приорити“ ООД бе приет за пълноправен член на „Българската асоциация на консултантите по Европейски програми“ (БАКЕП). БАКЕП е първата и единствена по рода си неправителствена професионална организация на консултантски компании и независими експерти, чиято сфера на дейност е фокусирана върху пълноценното и ефикасно усвояване на средствата от Европейските фондове, като инструмент за постигането на целите на регионалната политика на Европейския съюз.

Членството на „Приорити“ ООД в БАКЕП ни позволява да разширим задълбочените си познания и натрупания опит по усвояването на евросредствата, да осъществяваме и гарантираме качествена подготовка, изпълнение, управление и отчитане на проектите, доказвайки целесъобразността на инвестиционната идея и улеснявайки цялостния процес за отпускане и получаване на субсидиите, както за самите бенефициенти, така и за Управляващите органи по съответните програми.

Като компания имаща отношение към развитието, растежа и социлно-икономоческия живот в страната ни, с членството ни в БАКЕП, „Приорити“ ООД сме готови да предоставим безвъзмездно и своевременно своята експертна помощ на органите, носещи отговорност пред Европейската комисия, за успеваемостта и ефикасността от приложението на еврофинансирането в Република България.

More news