Стартира покана за представяне на проектни предложения по програма Творческа Европа (2014-2020), подпрограма Медиа

Стартира покана за представяне на проектни предложения по програма Творческа Европа (2014-2020), подпрограма „Медиа”

Стартира покана за представяне на проектни предложения по програма Творческа Европа (2014-2020), подпрограма „Медиа”

От 6-ти Януари до 28-и Февруари ще се приемат проектни-предложения по програма Творческа Европа (2014-2020), Подпрограма „Медиа”.

В рамките на укрепването на капацитета на аудио-визуалния сектор един от приоритетите на подпрограма „МЕДИА" е:
- подкрепа за привличане на публика като средство за стимулиране на интереса към европейските аудио-визуални произведения и подобряване на достъпа до тях, по-специално чрез популяризиране, организиране на събития и фестивали и изграждане на филмова грамотност;

Подпрограмата „МЕДИА" предоставя подкрепа за:
- инициативи за представяне и популяризиране на многообразието на европейските аудио-визуални произведения, включително късометражните филми, като фестивали и други инициативи за популяризиране;
- дейности за насърчаване на филмовата грамотност и за повишаване на познанията на публиката за европейските аудио-визуални произведения и на интереса ѝ към тях, включително аудио-визуалното и кинематографичното културно наследство, по-специално сред младата публика.

За повече информация относно условията за кандидатстване и финансирането по програмата , посетете секцията ни Финансиращи програми.

More news