Стартира програма Културно наследство и съвременни изкуства

Стартира програма „Културно наследство и съвременни изкуства“

Министерството на културата обявява покани за подаване на проектни предложения по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014). Страните донори по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство са Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Програмата е разделена на четири тематични мерки.

Мярка 1 “Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”
Мярката е насочена към реновиране, рехабилитиране и възстановяване на сгради от културното наследство, обновяване чрез интерактивни технологии на изложбени пространства и платформи, дейности за предпазване на пространства от културното наследство и превръщането им в музеи на открито. Общият бюджет по мярката е в размер на 7 106 470 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 1 е 19 май 2014 г. е.

Мярка 2 “Документиране на културната история”
Мярката е насочена към проектни идеи за конвертиране на обекти с културна стойност в дигитален формат за първи път, създаване на дигитални центрове за културното наследство в институти в областта на културата или университети. Общият бюджет по мярката е в размер на 2 935 000 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 2 е 19 май 2014 г. е.

Мярка 3 “Достъпност на културното наследство за обществеността”
Мярката е насочена към улесняване на достъпността до музеи и културни центрове, отваряне за посетители на сгради с културна стойност, създаване на нови дигитални съдържания в Интернет в областта на културното наследство. Общият бюджет по мярката е в размер на 1 594 412 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения по мярка 3 е 19 май 2014 г. е.

Малка грантова схема: “Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”
Малката грантова схема е насочена към реализиране на нови изложби и събития, свързани със съвременното изкуство. Общият бюджет е в размер на 788 235 евро. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17 април 2014 г.

За повече информация относно условията за кандидатстване и финансирането по програмата, се свържете нас!Свържете се с нас!

More news