Нов краен срок за кандидатстване по процедура Технологична модернизация в малки и средни предприятия

Нов краен срок за кандидатстване по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“

Във връзка с решение на Министерски съвет 23 декември 2013 г. да бъде почивен ден, крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” е изместен за 27 декември 2013 г. Изменението в условието за кандидатстване ще бъде допълнително публикувано на интернет страницата на оперативната програма.


Процедура „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” с годините се утвърди, като една от най-успешните и достъпни схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и интереса към нея от страна на малкия и средния бизнес се очаква да е голям.

От Министерството на икономиката и енергетиката отбелязват, че това ще бъде последната схема отворена за кандидатстване по Оперативна програма „Конкурентоспособност” за програмния период 2007-2013 г.

За повече информация относно условията за кандидатстване и финансирането по тази мярка, посетете секцията ни Финансиращи програми.

За последните два приема по схема „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, консултантите на „Приорити“ ООД имат седем разписани, одобрени и успешно изпълнени проекта.

Ако кандидатстването по тази схема представлява интерес за вашата компания, може да се доверите на нашия опит и доказан професионализъм. Свържете се с нас!

More news