Една посока - много възможности е мотото, което ще отличава европейското финансиране в България в следващия програмен период 2014-2020 г.

Една посока - много възможности е мотото, което ще отличава европейското финансиране в България в следващия програмен период 2014-2020 г.

Автор на слогана и логото към него е Тахсин Тасим от София. В концепцията си авторът е посочил, че логото за визуалната идентичност на новата финансова рамка за периода 2014-2020 г. е изчистено, лесно за комуникация и в цветовете на Европейския съюз и на България. „Цветните дъги символизират различните оперативни програми, които се включват във финансовата рамка. Дъгите образуват звезда - символът на всяка страна от съюза. Посланието доразвива логото. Различните посоки всъщност са част от единна, обоснована стратегия. Това е посока, която дава възможности за развитие и за растеж".

„Сигурна съм, че посоката, която България избра преди повече от 15 години, е една и тя ни дава много възможности. Казват го и над 70% от българските граждани, които на седмата година от нашето членство посочват, че имат най-голямо доверие в институциите на Европейския съюз. Вярвам, че тази постигната цел на България и занапред ще ни дава много възможности за модернизация, по-добро образование и икономически растеж", каза вицепремиерът и министър на правосъдието Златанова, при представянето на мотото.

More news