Облекчават административната тежест за бъдещите бенефициенти

Облекчават административната тежест за бъдещите бенефициенти

Миналата седмица (03.09.2014) Министерски съвет прие постановление, което отменя въведеното в чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118 от 2014 г. изискване за публично оповестяване на ценови предложения – до 20 000 лв. за доставки и услуги и до 60 000 лв. за строителство. Промяната се отнася за неправителствените организации, фирми и браншови организации, които неведнъж са изразявали несъгласието си от редицата бюрократични усложнения в работата им. Новото изменение намали административната тежест при избора на изпълнител от частно-правните субекти, бенефициенти по проекти съфинансирани със средства от ЕС.

More news