Елена Тоцева

Елена Тоцева

Елена Тоцева С опит в разработването на финансови анализи и оценка на публични компании, а също и в инвестиционни и пенсионни планове.

През последните години работи по проекти, финансирани от Европейския съюз. Завършва висшето си образование в УНСС бакалавър и магистър специалност „Финанси“, и „Управление на международни проекти“.