Юридически услуги

Партньорите ни от ОМНИА имат солиден опит в подготовката и прилагането на тръжни процедури по „Закон за обществените поръчки“ (ЗОП), ПМС №55, ПМС №69 и ПМС №118 - „библията“ за изпълнението на проекти, финансирани по оперативните програми на ЕС. Освен това същите са специалисти и в следните области:

 • Дружествено право
 • Вещно право. Инвестиции в недвижими имоти.
 • Авторско право и сродни права. Патенти.
 • Данъчно право
 • Медийно право
 • Трудово право
 • Банково право
 • Конкурентно право
 • Процесуално представителство
 • Семейно и наследствено право
 • Административно право
 • Обществени поръчки
 • Non-profit

Свържете с нас