Управление на проекти

От правилното управление на вече спечелилия финансиране проект зависи дали Вашата организация ще успее да реализира заложените дейности и да получи желаното финансиране. Нашият опит ще Ви бъде изключително полезен именно в този ключов етап от реализирането на проектната Ви идея.

Ние можем:

  • да изготвим план за изпълнение на проекта;
  • да поддържаме редовна кореспонденция и да съгласуваме всеки етап от проекта с Управляващия орган;
  • да подготвим тръжната документация и да Ви съдействаме за успешното провеждане на тръжните процедури;
  • да Ви консултираме относно счетоводната отчетност на проекта;
  • да изготвим междинни и финални отчети;
  • да поддържаме цялата документация в проектно досие, според изискванията на съответната програма;
  • да Ви съдействаме в дейностите по визуализация и публичност.

Свържете с нас