Камелия Димитрова

Камелия Димитрова

Камелия Димитрова е бакалавър по „Аграрен бизнес“ и магистър по „Управление на проекти“ в УНСС.

От 4 години работи в сферата на подготовката и управлението на проекти, финансирани от Европейския съюз. Фокусът на работата й е изцяло насочен към Програма за развитие на селските райони. Има натрупан опит в подготовката и управлението на десетки инвестиционни проекти по ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020. Планиране на бизнес процесите, устойчивост, финансиране са само част от експертизата, която има в областта на инвестиционните проекти, свързани с производство и преработка на селскостопански и горски продукти.